Endelig en bank som gir deg overskudd!

Elegant og raffinert fra Camar

Universitetet har blitt ny på nett

Universitetet har blitt ny på nett

Det er innsiden som teller, men førsteinntrykk har også mye å si! Når Universitetet i Stavanger går ned den digitale catwalken møter de nå sitt publikum ikledd en ny, moderne og konseptuell look.

Forsiden på uis.no er blitt fullstendig oppdatert, med mål om å gi et bedre inntrykk av stemningen på Campus Ullandhaug. Et fleksibelt forsidesystem gjør det også mulig for redaksjonen å prioritere innholdet, og på den måten velge hva som er mest aktuelt å vise fram akkurat nå.

Skjulte sider ga gevinst

Noen ganger kan det være skummelt å fjerne snarveier fra forsiden, men dette prosjektet er et godt eksempel på at en opprydning definitivt ikke trenger å være negativt. Flere punkter som før var direkte synlige på forsiden, er nå integrert i en ny globalmeny. Allerede kort tid etter lansering kunne flere sentrale undersider skilte med langt bedre trafikk enn før. Det viser at folk finner fram – hvilket jo er essensielt på en side med så mye bra innhold som UiS har.

 

Undersider i ny design

De mange undersidene har fått beholde sin struktur og rammeverk, men er stylet om etter den fornyede grafiske profilen til universitetet – som du kan lese mer om her!

Styleguide + malverk = Hurra!

Vi har etablert et rikt oppsett av malsystem som vil gjøre det langt enklere for den interne redaksjonen å produsere nye undersider, og som vil spare utviklere for mye tid. Å jobbe på denne måten, med styleguider og malverk, gjør at store, komplekse digitale løsninger kan utarbeides på effektiv måte. Bra for oss, og ikke minst: bra for kunden!

Arbeidet er gjort i tett (og per-fekt!) samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved UiS og utviklerne i Last Friday.