Glad mat i 20 år

Et nytt landskap

Et nytt landskap

Det statlige investeringsselskapet Fornybar AS hadde fått et viktig mandat: redusere klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer – men først trengte de nytt navn og tilhørende visuell identitet.

Navnet ”Fornybar AS” var misvisende for selskapet, som mange mistolket som en aktør innen fornybar energi. Det var derfor viktig å finne et navn og identitet som forsterket den viktige oppgaven som investeringsselskap, og et mandat som er tett knyttet til FNs målsettinger om å begrense temperaturstigningen i verden.

Løsningen ble Nysnø – et selskap som skal endre landskapet med optimisme og klimavennlige investeringer. Et tydelig norsk/nordisk utgangspunkt, og en identitet som står ut med en positiv annerledeshet i finansbransjen.

 

Den justerte Ø-en gir en smilende logo og assosiasjoner til et oppsving for kloden, en bro mellom det som skal reduseres (klimagassutslipp) og det som skal økes (fond/beholdning). Font og farger understøtter det friske og nordiske.

Det fulle navnet er Nysnø Klimainvesteringer. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og ledes av Siri M. Kalvig.

Nå er de klare for å erobre verden (og erstatte oljefondet, om noen år)Følg utviklingen på nysnoinvest.no